Økonomi


Bankoplysninger:


Foreningens bank er Nordea Bank Danmark A/S.

Alle indbetalinger til foreningen skal ske til reg.nr. 2212 kontonr. 8975548644.


Ved betaling af boligafgift bedes husnr. og fornavn på andelshaver(e) anført i posteringsteksten.


Årsrapport:


Årsrapport for boligforeningens økonomi 2023, samt budget 2024

Låneorientering

Henlæggelsesplan


Boligafgift


For andele med et boligareal på 55 kvm. udgør beløbet 4.113 kr.


For andele med et boligareal på 83 kvm. udgør beløbet 5.088 kr.


For andele med et boligareal på 89 kvm. udgør beløbet5.300 kr.


For andele med et boligareal på 98 kvm. udgør beløbet 5.540 kr.


For andele med et boligareal på 110 kvm. udgør beløbet 6.227 kr.


Boligafgiften omfatter også udgiften til dagrenovation men ikke udgifter til el, vand, spildevand, fjernvarme eller TV-signal/internet. Disse udgifter betaler andelshaverne direkte til leverandørerne, og det anbefales at tilmelde alle opkrævninger til PBS.